مدیتیشن ها

بستن

مدیتیشن سه گانه

تومان299,000
بستن

مدیتیشن بازکردن انسدادها و جذب پول

تومان185,000
بستن

مدیتیشن رهایی از کارمای رابطه

تومان185,000
بستن

مدیتیشن رهایی از کارمای منفی‌ رسیده از اجداد و نیاکان

تومان179,000
بستن

مدیتیشن تقویت و بالانس 7 چاکرا

تومان159,000
بستن

مدیتیشن ارتباط با خود برتر

تومان159,000
بستن

مدیتیشن ارتباط با روح راهنما

تومان159,000
بستن

مدیتیشن برای دریافت آگاهی از مقصد روح و هدف از تولد و زندگی شما در این زندگی

تومان159,000
بستن

مدیتیشن رهایی و صعود + مدیتیشن تقویت اراده و قدرت درون

تومان259,000
بستن

مدیتیشن شفای بدن احساسی

تومان179,000
بستن

مدیتیشن روی ارتعاش عشق

تومان179,000
بستن

مدیتیشن دیدن زندگی های گذشته

تومان179,000
بستن

مدیتیشن تقویت اراده و قدرت درون

تومان159,000
بستن

مدیتیشن رهایی و صعود

تومان199,000